top of page
Doktori-tim_edited.jpg

Lekari

Pažljivim izborom lekarskog tima omogućili smo korisnicima da na jednom mestu mogu da dobiju veliki broj usluga. Ponosni smo na naše saradnike, njihovu stručnost, iskustvo koje je Vama na raspolaganju.

Lekari-konsultanti Poliklinike naše zdravlje

SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Prof.Dr Lukas Rasulić

 EKSPERTSKI 4D U TRUDNOĆI I AMIOCINTEZA

– Dr sci.med. Rajko Nikolić

VASKULARNI HIRURG-HIRURGIJA AV FISTULA I AV GRAFTOVI

– Dr Miroslava Lazović Popović

ABDOMINALNA HIRURGIJA

Dr Saša Medić

SPECIJALISTA OPŠTE I LAPARASKOPSKE HIRURGIJE

Dr Jordan Lazarević

SUBSPECIJALISTA ENDOKRINE HIRURGIJE

Dr Vladimir Pantelić

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE - HIRURGIJE DOJKE

Dr Dejan Ćesarević

SUBSPECIJALISTA VASKULARNE HIRURGIJE

Dr Miodrag Miša Ilić

Dr Milan Marković

SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

Dr Ljiljana Cvetković Knežević

HITNE INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI

- Dr Novica Srećković

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

 Dragica Cica Nikolić

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE ADOLESCENTNOG PERIODA

Dr Predrag Ilić

SPECIJALISTA OFTAMOLOGIJE

Dr Milorad Milivojević

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Dr Jugoslav Pavlović

Dr Branko Glišić

Dr Zoran Milosavljević

SPECIJALISTA DEČIJE HIRURGIJE, SUBSPECIJALISTA DEČIJE ORTOPEDIJE

- Prim Dr Slobodan Djurić

SPECIJALISTA DEČIJE HIRURGIJE

Dr Aleksandar Kitić  

Dr Slobodan Dzudović     

             

SPECIJALISTA ORTOPEDIJE

Dr Aleksandar Vukićević

Dr Aleksandar Krajinović

Dr Ilija Pejić  

SPECIJALISTA UROLOGIJE

prim. Dr Radovan Mitrović

Dr Vladimir Perić

SPECIJALISTA ANESTEZIJE I REANIMACIJE

Dr Marijana Jovanović

Dr Jasmina Kovačević   

                             

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Dr Vesna Ilić

Dr Jelena Jovanović

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE I NEONATOLOGIJE

Dr Svetlana Marković

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE I DEČIJE PULMOLOGIJE

Dr Slavica Ristivojević

SPECIJALISTA DEČIJE PULMOLOGIJE

Dr Gordana Branković

SPECIJALISTA URGENTNE MEDICINE

Dr Zorica Aćimović

– Dr Zagorka Živanović

SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Dr Vesna Banović

Dr Grozdana Djurić

Dr Jelena Savić

SUBSPECIJALISTA KARDIOLOG

Mr.sci.dr.spec. Branislav Pavlović

INTERVENTNI KARDIOLOG

– Dr sci dr Dusan Ružičić

RADIOLOGIJA

Dr Jasmina Kovačević

Dr Djuro Mihailović

Dr Dragan Grbić

Dr Dušan Mijatović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Dr Prvoslav Bata Kovačević

Dr Vlada Djordjević

Dr Danijel Cvetanović

Dr Goran Jevtić 

Dr Tijana Tomić

  

SUBSPECIJALISTA ENDOKRINOLOGIJE

Dr Aleksandra Jestrović, Klinički centar Kragujevac

SUBSPECIJALISTA HEMATOLOGIJE

Dr Jelena Vukicević

SUBSPECIJALISTA NEFROLOGIJE

Mr.sci.dr.spec. Vesna Plećić Knežević

SUBSPECIJALISTA ALERGOLOGIJE

Dr Sunčica Šajerman

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Dr Zoran Kovačević

Dr Goran Mitrović

                                                   

SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOGIJE

Dr Dejan Sofronić

Dr Dragica Divnić

Dr Biljana Mucić Keleuva 

           

TRANSEZOFAGEALNI ULTRAZVUK SRCA

- Dr sci.med. Snežana Dimitrijević - USKORO

SPECIJALISTA INFEKTOLOG

Dr Zorica Dzida

SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Dr. Jelena Banjanac

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Dr Milan Mršić

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Dr Zoran Živković

Dr Milorad Vitorović

 

ESTETSKA MEDICINA

Dr Krsto Miljanović maksilofacijalni hirurg

DOPPLER DIJAGNOSTIKA

Dr Aleksandar Gajić

SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Dr Zaven DerHazarjan

Dr Gordana Momcilović

PSIHIJATAR

Dr Jovan Jugović

prim Dr Goran Vasić

Dr Vladimir Tošović

GASTROENTEROLOGIJA

– subspecijalist Dr Jelena Stojić-Vučinić,internista-gastroenterolog

 

SUBSPECIJALISTA ONKOLOG

Dr Ivana Đenadić


 

                                                           

bottom of page