top of page

O nama

Poliklinika naše zdravlje, savremena medicinska ustanova u prviatnom vlasništvu u Valjevu i Zapadnoj Srbiji po pružanju zdravstvenih usluga građanima sa ukupno 57 lekara-konsultanata iz Valjeva, klinika iz Beograda i inostranstva. Vršimo sve vrste hiruških i internističkih pregleda, doppler, endoskopsku dijagnostiku i RTG digitalnu dijagnostiku. Izdvajamo dijagnostiku teških srčanih oboljenja jedinstvenom dijagnostikom transezofagijalnog ultrazvuka srca. Naše usluge su usmerene na oblasti zdravstvene zaštite koje su teško dostupne u bolničkim uslovima ili su sa dugim listama čekanja -  vaskularna, maksilofacijalna, rekonstruktivna hirurgija, ortopedija, urologija i ginekologija uz zbrinjavanje u dnevnoj bolnici kao i intervencije u savremenoj hirurškoj sali koja je predviđena za intervencije u okviru jednodnevne hirurgije. 

bottom of page